lördag 24 oktober 2009

Målet: Inspirera till excellens

Det börjar bli hög tid att formulera vad det egentligen är, mer konkret, som jag ska ägna mig åt nu när jag ska ut och verka helt på egen hand och på eget bevåg.

Inspiration är ledordet. Målet är att inspirera klienterna till att finna det bästa i sig själva och använda det på ett ändamålsenligt sätt för att må sina mål. Jag vill se mina klienter utmana sig själva och växa på vägen när de övervinner sina hinder, och få vara deras stöd och guide på denna spännande resa.

Hur detta ska gå till? Individer, helt vanliga privatpersoner, -sons, ringer eller mailar och ber mig boka in en tid för ett inledande samtal för att de behöver hjälp på vägen inom karriär, relationer eller livsstil. Eller för att de behöver hjälp med att veta vad de egentligen vill ha ut av livet och tillvaron. Vi sätter upp ett antal tillfällen för coaching-samtal, och betar av problemområdet/na tills klienten är nöjd och har kommit vidare på önskat sätt.

En annan kategori som jag kan erbjuda vägar framåt är företag. Ge de anställda en workshop i hur man kan använda "Det är inte hur man har det utan hur man tar det." rent praktiskt för att må bättre jobbet själv, samt öka den allmänna trivseln. Både chefer och anställda som känner att de drabbats av låsningar och idétorka är mer än välkomna att lösa dessa knutar med mig som stöd. Och jag besitter betryggande nog arbets- och organisationspsykologisk kompetens, och kan bistå med lösningar på både beteendenivå för individ och grupp, samt på mer övergripande plan utifrån organisationens profil och behov. För de mer lättsamma men viktiga tillfällena kan jag tillhandahålla workshops för teambuilding eller idé-boost. Eller varför inte en lunchföreläsning, eller en halvdag, på temat hälsa och livsstil, och vad vi kan göra var och en för att komma på spår.

Ja, det finns att göra. Nästa steg för mig är nu att skissa upp ett produktblad och visitkort. Beställningen går iväg i samma sekund som Bolagsverket behagat svara på min ansökan om namnbyte och tillägg av bifirma. Just nu har jag sysselsatt mig med att jaga nyttiga nätverk på nätet. Tips, någon? Eller kanske någon som har tips på sajter där man kan marknadsföra sig gratis eller billigt?

Inga kommentarer: