lördag 23 januari 2010

Det går inte att fjättra en fri tanke

I min jakt efter en bra definition på "Empowerment" (visade sig finnas en större mängd förklaringar...), så snavade jag i en uppsats från Lunds Universitet över nedanstående citat. Det kommer från en New Age-rörelse, OSHO, och har döpts till Rebellen. Det var inte definitionen jag sökte, men den svarade på frågan jag ibland ställt mig: "Varför skrämmer människor som bara ÄR med stor självklarhet ibland slag på sin omgivning, utan att egentligen vara aggressiva eller utåtagerande?" Plötsligt klarnade det. Dessa ord satte fingret rätt på:

"Folk är rädda, väldigt rädda för de som känner sig själva. De har en särskild kraft, en särskild utstrålning och en särskild karisma som kan locka unga livfulla människor ut ur traditionens fångenskap. Problemet är att en upplyst människa inte kan förslavas eller fängslas. Varje geni som lärt känna sitt inre blir med nödvändighet svår att införliva i vårat samhälle, hon kommer ständigt att vara en omstörtande kraft. Den stora massan vill inte bli störd även om de lever i armod – de är vana vid att leva i armod och vem som helst som inte lever i detta armod blir en främling. Den upplysta människan är den mest främmande människan i världen, hon tillhör inte något eller någon, kan inte begränsas av någon organisation, av någon stat eller något samhälle, av något land.”

Fortfarande har jag att upptäcka och förstå VARFÖR det är så skrämmande att möta någon som är fri, och varför så många väljer att fortsätta som de alltid gjort istället för att sträva mot friheten själva. Kanske nästa uppsats jag läser har svaret på den frågan.

Inga kommentarer: