torsdag 17 december 2009

Den goda intentionen

En viktig del i att leva ett framgångsrikt liv, oavsett vilket område man applicerar det på, baseras i någon form på att man har goda relationer med sin omgivning. Relationer i sin tur bygger på att förstå varandra, och att vilja förstå.

Jag har ibland hävdat att de flesta förhållanden som går i kras, och de flesta krig som bryter ut, är slutresultat av en ovilja att försöka förstå den andra parten. Vi hävdar gärna vår rätt, och att vi har rätt, till det bittra slutet tills konflikten eskalerar till någon form av drastisk handling, som separation, destruktiva beteenden eller väpnad konflikt.

Inom NLP finns ett antal grundantaganden, varav ett är att det för varje handling finns en god intention bakom. Åtminstone börjar det med en tanke på något positivt man vill uppnå med sin handling. Denna intention är inte alltid given för den andra, eller ens acceptabel eller försvarbar i de lägen där den faktiskt är uttalad eller framgår tydligt. Men lek med tanken. Allt din omgivning tar sig för syftar i grunden till något gott. Få människor har som primär agenda att jävlas med andra. Jag skulle nästan kunna sätta egendom och kroppsdelar på att det finns en högre tanke bakom det som för oss ter sig som "att jävlas med oss".

Vi behöver inte alltid förstå, eller ens acceptera, andras intentioner, och vi kan ha synpunkter på handlingarna som följer dessa. Men för vår egen, och våra relationers skull, så är det till hjälp att ha som bas i sina tankar "det finns en god tanke bakom detta". Den tanken kommer att forma vårt sätt att resonera kring vår omgivning. Den kommer att tagganer våra negativa responser på det vår omgivning gör i många lägen. Och den kommer att göra vår tolkning av olika situationer mer positiv. I slutändan leder detta till att vi upplever omvärlden mer positivt. Och därför kommer vi att bete oss mer positivt. Om du inte tror mig, så testa under en period. I sämsta fall har du tänkt positiva tankar om människor "i onödan". I bästa fall förbättrar det din förståelse för människor i din omgivning, och förbättrar dina relationer.

1 kommentar:

Lisa sa...

Jag gillar verkligen det sättet att tänka! Ska försöka anamma det liiiite bättre. För i min relativa intolerans mot dumhet är det lätt att döma andras beteenden utan att ens tänka på att de kanske hade en god tanke - någonstans långt borta och väl inlindad. (Tyvärr verkar många däremot inte vara så medvetna att de faktiskt har en intention med det de gör, men att tänka på att de kunde ha det kanske hjälper mitt humör något...)
~L