måndag 16 augusti 2010

Hur vill du påverka andra?

Vi kan påverka vår omgivning på så många olika sätt. Faktum är att allt vi säger och gör, och är, påverkar de människor vi möter. Det påverkar också hur dessa människor upplever oss, och hur de bemöter oss idag, och även nästa gång.

Men om vi fokuserar på hur andra reagerar och känner sig efter att ha mött oss. Hur skulle du vilja att andra människor känner sig närde träffat dig? Min vän och aldrig sinande källa till inspiration, Jenny Åkerman, har som princip att alla hon möter ska tillföras något så att de mår lite bättre efteråt. Vad gäller mig lyckas hon varje gång. Det inspirerar mig till att vilja sprida positiva vibbar omkring mig också. Någon klok person har sagt att ingen vänlig handling, hur liten den än är, är någonsin bortkastad.

Nu kanske någon invänder att inte alla uppskattar ett leende (men hur många är det egentligen..?) eller goda gärningar. Men då ska vi komma ihåg att bara handlingen, leendet eller vad det må vara, påverkar oss själva också i positiv riktning. Det känns gott att le, och att göra gott. Om vi låter effekten av det inom oss själva vara belöning nog, och ser glada reaktioner hos andra som bonus, kommer vi att få mycket att glädjas åt. I de allra flesta fall smittar dessutom leenden och goda gärningar. Så det man "riskerar" är en herrans massa människor, inklusive en själv, som blir gladare just idag.

Inga kommentarer: