måndag 5 april 2010

Friskt vågat- allt vunnet

Att utmana sin trygghetszon och göra det man fruktar, är ett bra sätt att boosta sitt självförtroende. Särskilt om målet sätter målet till att våga, och man ser till att klappa sig själv på axeln efter att ha gjort det.

Men vad innebär det att våga? Det är individuellt vad vi bara kan göra, och vad som kräver mod av oss. Att agera modigt innebär inte att man inte är rädd. Utan rädsla- inget mod. Modig är man när man trotsar sin rädsla. Och förtjänsten är alltid av det bättre slaget; nästa gång kan du och vågar du ännu mer.

Så vad har du för saker du skulle vilja göra, men har bestämt dig för att du inte vågar? Skriv ner dessa saker. Och så bestäm dig för vilka du verkligen, verkligen vill genomföra. Och så börjar du beta av din lista. En sak i taget. Och frågan du ställer dig varje dag är "Hur kan jag idag använda mitt mod för att bygga mitt självförtroende?". När du kommit en bit ner på listan, så kommer du att upptäcka skillnaden.

Inga kommentarer: